Senaste klippen

LO tar tempen på arbetslivets digitalisering

Hur upplever arbetstagarna ny teknik på arbetet? Tas arbetstagarnas rätt till inflytande och medbestämmande tillvara? Används digitala system för att öka kontrollen över arbetarna?