Facket direkt facketdirekt.nu

Film 1 - Krafter som påverkar ett samhälle

Publicerades den

Längd: 7 min 27 sek

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

Det enda konstanta i ett samhälle är förändringen. Vi lever i ett växelspel mellan konstruktivitet och destruktivitet. I filmen presenterar Claes-Mikael Ståhl de viktigaste krafterna som samhällsvärnen ska skydda oss emot.