Facket direkt facketdirekt.nu

Film 5 - Samhällsvärnen

Publicerades den

Längd: 7 min 36 sek

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

Kan murar hålla ofärden borta? De fem inre samhällsvärnen utgörs av delaktighet, fördelning, ordning och reda, civilsamhälle och demokrati. I filmen gör Claes-Mikael Ståhl en kort introduktion till samhällsvärnen.