Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Hemtjänsten i Nordanstig – tillbaka till egen regi

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Nordanstigs kommun har haft ett system för val av utförare i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetsystem, LOV, sedan 2009. År 2019 ökade privatiseringen då kommunen delades upp i områden där privata utförare fick vissa och kommunen andra. Det blev några stormiga år då äldre tvingades byta utförare och personal flera gånger.

År 2022 beslutade kommunens politiker enhälligt att avsluta systemet med LOV och låta kommunen ta hand om all hemtjänst. Argumenten var trygghet för brukare och personal och bättre kontroll och möjlighet att planera för kommunen. 

Medverkande:

Emil Thyr, ombudsman Kommunal Mitt och tidigare sektionsordförande i Nordanstig och socialdemokratisk lokalpolitiker
Marie Näslund, Samhällspolitisk chef PRO
Torbjörn Dalin, Kommunals chefsekonom

Moderator: Ulrika Lorentzi, LO

Den demokratiska kontrollen över välfärden

Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen i välfärden var en central fråga i valrörelsen 2022. Men hur gör vi det och vilka fallgropar och farbara vägar finns? I LOs seminarieserie "Ta tillbaka den demokratiska kontrollen – så funkar det" utgår vi från konkreta exempel och diskuterar lärdomar och vägar framåt.

 

45 min

Kopiera länk för delning