Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LOs representantskap våren 2021

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Spola gärna fram 22 min. 

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2020
10. Revisionsberättelse 2020
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2020
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Förbundsavgifter till LO
19. Övriga frågor
20. Avslutning

27 min

Kopiera länk för delning