Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LOs representantskap våren 2022

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2021
10. Revisionsberättelse 2021
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2021
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Förbundsavgifter till LO
19. Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2020
10. Revisionsberättelse 2020
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2020
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Förbundsavgifter till LO
19. Central medlemsavgift till Distrikten
20. Övriga frågor
21. Avslutning

45 min

Kopiera länk för delning