Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LO fastslår gemensamma krav inför avtalsrörelsen

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

LO fastslår gemensamma krav inför avtalsrörelsen

Under tisdagens representantskap beslutades att samtliga LO-förbunds avtalskrav samordnas. Vid pressträffen medverkar:

Susanna Gideonsson, LOs ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Malin Ragnegård, ordförande Kommunal
Tommy Wreeth, ordförande Transport

Pressmeddelande:

a) Löneökningar med X procent dock med ett lägsta utrymme om Y kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

b) Avtalens lägstalöner höjs i tillämpliga fall med ett krontal som motsvarar 115 procent av Y kronor, vilket motsvara Z kronor, oaktad angivet utrymme enligt punk a) ovan. I övriga fall ska avtalens lägsta löner höjas med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

c) Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

d) Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Samordningen innebär därmed en satsning på de lägsta lönerna.

- Vi har samlat samtliga LO:s förbund bakom denna överenskommelse, det första steget i samordningen. Nästa steg är att samordningen siffersätts och det arbetet påbörjas omedelbart, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

- Att vi är överens nu är glädjande, men det tuffa arbetet kvarstår, nu ska kraven bli till kronor och ören som märks i plånböckerna hos vanligt folk, säger Torbjörn Johansson.

- LO-förbundens medlemmar har det tufft nu och allt går inte att hantera inom avtalsrörelsens ramar. Det är inte bara arbetarnas ansvar att bekämpa inflationen, säger Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.

- När vi ser att fler är beredda att ta sitt ansvar, att näringslivet skär ner på bonusar och utdelningar, när regeringen kommer med förslag som underlättar för vanligt folk, då kan vi också stå upp för att vi tar ansvar, säger Susanna Gideonsson.

- Nu är det upp till bevis för andra aktörer, politiker, andra parter på arbetsmarknaden. Vi är beredda, men det förutsätter att ni är beredda att ta ert ansvar, säger Susanna Gideonsson.

 

18 min

Kopiera länk för delning