Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Vilka ska kunna leva på sin lön?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Vrider och vänder på vartenda öre

Oavsett om du är kvinna eller man, arbetare eller tjänsteman, så ska du kunna försörja dig på ditt arbete. Och så är det för många, men inte för kvinnor i arbetaryrken.

Så många som fem av tio har inte fasta heltidsjobb. Lönen blir för dem tusentals kronor mindre varje månad. De får ofta vrida och vända på vartenda öre för att få det att gå ihop.

Majoriteten i arbetaryrken har del av sin arbetstid utanför kontorstid, då barnsomsorg inte är en rättighet. Och färre än hälften av kvinnorna i arbetaryrken har tillgång till företagshälsovård, fast de har sämst arbetsmiljö och störst risk att bli sjuka av jobbet.

Är vi överens om att alla ska kunna leva på sin lön? Hur ska vi i så fall komma åt problemet med en ojämställd och ojämlik arbetsmarknad? Vad är politikens roll och vad gör regeringen?

(ljudet är lågt de första minutrarna)

Medverkande

Martin Andreasson, statssekreterare hos jämställdhetsminister Paulina Brandberg
Annika Strandhäll, riksdagsledamot samt ordförande för (S)-kvinnor
Ulrika Lorentzi, utredare LO

Moderator: Laura Hartman, LOs chefsekonom

Rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer 2023 (pdf)

 

45 min

Kopiera länk för delning