Fråga facket Fråga facket

Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är allvarliga arbetsmiljöproblem. Att de är vanligt förekommande i arbetslivet uppmärksammades i samband med #metoo. Nu har LO, TCO och Saco gått samman i en gemensam utbildningssatsning för att stärka det fackliga arbetet mot sexuella trakasserier. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket agerar mot sexuella trakasserier

LO, TCO och Saco gar genomfört en gemensam utbildning för regionala skyddsombud om hur vi fackligt kan motverka sexuella trakasserier. Utbildningen finns nu återgiven i en serie filmer som du hittar här nedan. Se dem, lär dig av dem - agera! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Klicka här för att komma till startsidan om sexuella trakasserier

Filmserien om sexuella trakasserier:

Sexuella trakasserier - Introduktion till utbildningen

Kapitel 1: Att sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet vet du säkert, men vad betyder det i vardagen?

Kapitel 2: Du är troligen bekant med diskrimineringslagen, men vad betyder den för dig i din roll som skyddsombud?

Kapitel 3: Kränkande särbehandling är obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist. Det accepterar vi inte! Lär mer om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kapitel 4: Skyddsombud, förhandlare, medlem - samverka, driva på, uppmärksamma brister. Vem gör vad i din organisation?

Kapitel 5: Vad gör du som skyddsombud om inte arbetsgivaren vidtar nödvändiga åtgärder? Hur ser det rättsliga förfarandet ut när en anställd trakasseras?

Kapitel 6: Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i processen för aktiva åtgärder. Hur sker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inom ditt ansvarsområde vad gäller aktiva åtgärder?

Mer läsning

Missa inte LOs rapport om sexuella trakasserier, Kvinnlig fägring och machokultur.