Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Det är enligt lag arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

Skyddsombud

Om ni är minst fem anställda på arbetsplatsen så ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Om det inte finns ett skyddsombud på arbetsplatsen har facket rätt att utse ett regionalt skyddsombud som besöker din arbetsplats för att bevaka att arbetsgivaren uppfyller sitt arbetsmiljöansvar.

Lokala facket utser

Skyddsombudet utses i första hand av det lokala facket på arbetsplatsen eller fackavdelningen. Om facket avsäger sig rätten att utse ett skyddsombud bland medlemmarna kan arbetstagarna välja ett eget skyddsombud bland de anställda.

Skyddsombudets roll och rätt

  • Skyddsombudet representerar alla anställda på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor.
  • Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren bland annat genomför arbetsmiljöåtgärder eller undersökningar av arbetsmiljön.
  • Ett skyddsombud som ser att det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa har enligt lag rätt att stoppa arbetet.

Hos Arbetsmiljöverket hittar du information med ett arbetsmiljöperspektiv för unga. Tänk på att det finns speciella regler för minderåriga och att vissa arbetsuppgifter är förbjudna. Läs mer på www.av.se om vilka regler som gäller för ungas arbetsmiljö.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Ordinarie arbetstid

Enligt arbetstidslagen uppgår den ordinarie arbetstiden till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur, eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor.

Övertid och mertid vid deltidsanställning

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid (exempelvis tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse eller oförutsedda sjukdomsfall), får övertid och mertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. 

Övertiden och mertid får uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår.

Utöver de 200 timmarna får 150 timmar tas ut extra per arbetstagare, under ett kalenderår, om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt.

Kollektivavtal

Arbetstiden är normalt reglerad i kollektivavtal. Där regleras också övertidsersättningens storlek, under vilka tider ersättningen utgår och ofta när du är skyldig att arbeta övertid.

Om tillämpningen av regler om arbetstid i lag eller kollektivavtal innebär risker för olycksfall och ohälsa gäller arbetsmiljölagen och föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa är tvingande och kan inte åsidosättas genom avtal.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Läs mer i handboken Jobbet och lagarna - Arbetsmiljölagen