Fråga facket Fråga facket

Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighet

Rapport Föräldrapenningtillägget är en relativt ny kollektivavtalad försäkring som trädde i kraft den 1 januari 2014. Denna rapport är LOs andra utvärdering av utfallet av försäkringen. Första rapporten släpptes i december 2015. Denna rapport har också som övergripande syfte att sprida kunskap och uppmärksamhet kring själva försäkringen. Fler måste känna till att den finns.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

Ekonomi

 • Föräldralediga kan förlora upp emot 30 procent av inkomsten efter skatt under föräldraledigheten. Rimligtvis ett betydande inkomsttapp
 • Ersättning från Föräldrapenningtillägget (FPT) utgör ett viktigt komplement och minskar inkomsttappet under föräldraledigheten med en tredjedel efter skatt.
 • Ersättningen från FPT är även för låga inkomster större än barnbidraget.
 • För den som tjänar 32 000 kronor per månad blir ersättningen via FPT mer än barnbidraget för två barn inklusive flerbarnstillägg.
 • Ersättning via FPT kan vara betydande för familjeekonomin under föräldraledigheten. Försäkringen medför att många familjer tjänar på jämn fördelning av föräldraförsäkringen.

Ersättning, uttag och fördelning

 • I genomsnitt tar männen ut cirka 30 procent av totalt antal utbetalda ersättningsdagar inom FPT.
 • Under det fem första månaderna 2015 jämför med samma period under 2014 har männen ökat sin andel av uttagna ersättningsdagar med 1,2 procentenheter.
 • Totalt har FPT utbetalat 420 miljoner till föräldralediga föräldrar inom LO-kollektivet.
 • Totalt har 44 155 föräldrar fått ersättning från FPT.
 • Familjer tycks redan på anmälningsstadiet planera för ett ojämställt uttag av dagarna i föräldraförsäkringen.
 • De flesta kvinnor, 83 procent, tar ut fullt antal dagar från FPT det vill säga 180 dagar, om de är berättigade till det. Motsvarande siffra för männen är 7,7 procent.

Nyttjandegrad

 • Den genomsnittliga nyttjandegraden tycks vara i snitt 73 procent. Det innebär i så fall att föräldrar efter ansökan endast använder tre av fyra dagar de har kvalificerat sig för. Nyttjandegraden är inte jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
 • Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar. 
 • Männen som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 47 procent av dessa. Det motsvarar 84 dagar.
 • Våra uppskattningar visar att många missar sin rätt till ersättning från FPT. Det kan vara så många som en av tre som aldrig ansöker om ersättning.

Rapporten Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighet (pdf)

Läs även den förra rapporten:

Föräldrapenningtillägget - en ny försäkring för ökad rättvisa och jämställdhet