Fråga facket Fråga facket

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

Rapport Detta är den första underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning. Rapporten är skriven av LO-ekonomen Torbjörn Hållö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Om Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning 

Skuggutredningen tillsattes hösten 2019 för att bidra med nya skatteförslag och lösningar som minskar klyftorna och som ger en hållbar finansiering av välfärden. En utgångspunkt är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning. Ambitionen är att föra in kunskap och konkret policy i den nya stora skatteutredning som Januaripartierna har utlovat. 

Projektets slutrapport presenteras i oktober 2020. Följande fem underlagsrapporter har publicerats:

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

3:12 Arbete eller kapital?

Skatten och kapitalet

Skatten och geografin

Skatta eller gråta - om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet