Facket direkt facketdirekt.nu

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

Rapport Detta är den första underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning. Rapporten är skriven av LO-ekonomen Torbjörn Hållö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Minskade klyftor och en hållbar finansiering av välfärden

Skuggutredningen tillsattes hösten 2019 för att bidra med nya skatteförslag och lösningar som minskar klyftorna och som ger en hållbar finansiering av välfärden. En utgångspunkt är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning. Ambitionen är att föra in kunskap och konkret policy i den nya stora skatteutredning som Januaripartierna har utlovat. 

Under våren 2020 kommer flera underlagsrapporter att publiceras bland annat om fåmansbolagsbeskattning, kommunalskatter och kapitalskatter. En slutrapport kommer att presenteras i sommar.

Rapporten Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning (pdf)