Fråga facket Fråga facket

Skatta eller gråta - om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet

Rapport Ökar viljan att arbeta om skatten på lön minskar? I en ny rapport från Tankesmedjan Tiden och LO analyseras effekterna av marginalskatter och deltagandeskatter på sysselsättning och arbetsutbud. Rapporten visar att vare sig beslutet att arbeta eller valet av arbetade timmar påverkas av skatter i särskilt stor utsträckning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Hög skatt på arbete och hög sysselsättning

Sverige har i en internationell jämförelse höga skatter på arbete och samtidigt en hög sysselsättningsgrad. Trots detta påstår vissa att höga löneskatter har negativa effekter på individers vilja att arbeta. I rapporten Skatta eller gråta – om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet ges mothugg till de som förespråkar sänkta marginalskatter. Rapporten är den femte och sista underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning.

Om Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning 

Skuggutredningen tillsattes hösten 2019 för att bidra med nya skatteförslag och lösningar som minskar klyftorna och som ger en hållbar finansiering av välfärden. En utgångspunkt är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning. Ambitionen är att föra in kunskap och konkret policy i den nya stora skatteutredning som Januaripartierna har utlovat. 

Projektets slutrapport presenteras i oktober 2020. Följande fem underlagsrapporter har publicerats:

Klimatväxling - nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

3:12 Arbete eller kapital?

Skatten och kapitalet

Skatten och geografin

Skatta eller gråta - om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet