Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtalen på arbetsmarknaden – löner och anställningsvillkor 2005

Rapport LO-förbundens avtalssekreterare beslöt under våren 1996 att en årlig kartläggning skulle genomföras. Den senaste kartläggningen gjordes 1997. Denna rapport bygger på avtal från olika LO-förbund vilka är indikerade av förbunden som särskilt viktiga avtal inom deras område. Som jämförelse finns även ett antal tjänstemannaavtal medtagna. Efter varje avtalsrörelse ska en kartläggning göras. Kartläggningen har som inledning till vissa kapitel en kortfattad beskrivning av lagstiftningen så att det blir lättare att se sambandet mellan lag och avtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning