Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2011

Rapport År 2010 är medellönen för samtliga anställda 27.700 kronor i månaden. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då medellönen för en arbetare är 22.400 kronor och för en tjänsteman 32.100 kronor. Lönen för tjänstemän är därmed 9.700 kronor, eller 43 procent, högre än för arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning