Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Remissyttrande LO anser att dagens system för arbetskraftsinvandring från tredje land ska reformeras. LO vill understryka att det svenska arbetsmarknadssystemet där arbetsmarknadens parter förhandlar och reglerar löner och villkor i kollektivavtal ska värnas och stärkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning