Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Remissyttrande LO anser att det är angeläget att staten beaktar de behov som utredningen identifierar för att yrkeshögskolan ska kunna möta de stora utmaningar som svensk arbetsmarknad är mitt inne i. Inte minst de utmaningar som vi står inför när det gäller klimatomställningen. Staten behöver tillföra medel till yrkeshögskolan, bland annat till ett nytt antagningssystem men även till fler platser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning