Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remissen Utökat informationsutbyte DS 2022 nr 13

Remissyttrande LO tillstyrker remissens förslag i sin helhet och välkomnar ett införande av ett bättre fungerande regelverk för informationsutbyte.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning