Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utkast till lagrådsremiss kring begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Remissyttrande Asylrätten är en viktig del av de mänskliga rättigheterna. LO slår vakt om rätten till skydd undan t ex förföljelse och väpnade konflikter. Det är olyckligt att Sverige kommit i ett läge där regeringen anser att det är nödvändigt att tillfälligt begränsa asylreglerna. LO finner dock inget skäl till att överpröva regeringens beslut om att införa en tillfällig lag om att begränsa möjligheten till uppehållstillstånd. Lagen föreslås gälla i tre år. Efter denna treårsperiod förutsätter LO att Sverige återigen normaliserar regelverket kring asyl och uppehållstillstånd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning