Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet 1 2011 - Synen på löner och löneskillnader

Rapport En klar majoritet av alla anställda anser att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora, 76 procent av samtliga anställda anser detta. En ännu större majoritet, 83 procent, anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män. Det framgår av LOs rapportserie Röster om facket och jobbet 2011 där 4.500 anställda svarat på frågor gällande deras syn på löner och löneskillnader.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning