Fråga facket Fråga facket

Tre synpunkter på skattesänkningar. Skattesänkaropportunism kan förhindra EMU-medlemskap och öka inkomstspridningen.

Rapport Att staten och kommunerna behöver skatteinkomster för att upprätthålla och utveckla dagens välfärdssamhälle är allmänt känt och accepterat. Få företeelser i offentlig regi väcker emellertid så starka känslor som skatteuttaget. Åsikterna skiljer sig markant när det kommer till frågan om nivån på skatterna och vilka typer av skatter som är att föredra. I det följande vill vi ta upp några, för LO, viktiga argument för att inte sänka skatterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning