Fråga facket Fråga facket

Vilken roll spelar arbetslöshetsförsäkringen i samhällsekonomin?

Rapport Den nordiska välfärdsmodellen med principen om generösa försäkringar mot sjukdom, ålderspension och arbetslöshet, kopplade till inkomsten har varit mycket framgångsrik i att skapa hög sysselsättning, ökat välstånd och jämlikhet. LO släpper i dag en rapport som förklarar hur arbetslöshetsförsäkringen är en viktig pusselbit i att skapa förutsättning för en sådan välfungerande ekonomi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetslöshetsförsäkringen är viktig för ett ökat och mer rättvist fördelat välstånd

Arbetslöshetsförsäkringen ger löntagare och företagare inkomsttrygghet i övergången från ett arbete till ett annat. Stödet och tryggheten för individen är viktig i sig, men arbetslöshetsförsäkringen har fler positiva effekter än så. I dag släpper LO en rapport om arbetslöshetsförsäkringen som visar vilka goda effekter en generös ersättning kan ha på samhällsekonomin.

Genom arbetslöshetsförsäkringen och hög facklig organisationsgrad utjämnas maktbalansen mellan löntagare och arbetsgivare vilket leder till högre löner och minskad risk för låglönekonkurrens. En hög nivå på arbetslöshetsersättningen kan också i förlängningen leda till högre produktivitet, vilket gör hela samhället rikare. En välfungerande arbetslöshetsförsäkring ökar arbetskraftsdeltagandet, vilket är en förutsättning för hög sysselsättning. Dessutom dämpar en generös arbetslöshetsersättning ekonomiska nedgångar. Arbetslöshetsförsäkringen har således en viktig roll i en politik som syftar mot ökat och mer jämlikt fördelat välstånd.

Rapporten presenterar förslag som skulle stärka både löntagarnas trygghet och arbetslöshetsförsäkringens positiva samhällsekonomiska effekter. Tre av förslagen är:

  • Den ersättningsgrundande inkomsten bör beräknas på 6 i stället för 12 månader. Fler arbetslösa kommer då vara försäkrade för den arbetstid de faktiskt haft.
  • Ersättningstaket bör höjas så att 70 procent av löntagarna kan få 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet. De första hundra dagarna av arbetslöshet bör taket dessutom vara på en sådan nivå att 80 procent av löntagarna kan få 80 procent av lönen i ersättning.
  • Arbetsvillkoret, som tillfälligt är sänkt till 60 timmars arbete per månad i 6 av de senaste 12 månaderna, bör sänkas till 40 timmar. På så sätt kan fler ansluta sig till en a-kassa utan att behöva oroa sig för att de inte uppnår villkoret.

Rapporten Vilken roll spelar arbetslöshetsförsäkringen i samhällsekonomin? (pdf)

Rapporten är författad av LOs arbetsmarknadsexpert Niklas Blomqvist som du kan läsa mer av på LO Bloggen.