Fråga facket Fråga facket

Yttrande av LO SN PTK IF Metall och Kommunal angående Utkast till proposition Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Remissyttrande Parterna anser att de delar som är aktuella för synpunkter i utkastet till proposition väl speglar och genomför den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som de träffat. Parterna tillstyrker därför de förslag som ges i utkastet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning