Fråga facket Fråga facket

Upphandlingsprocessen i 3 steg

Kollektivavtal I upphandlingsguiden har LO presenterat vilka krav som ska ställas, vilka krav som kan ställas och hur de ska följas upp. Slutligen kommer nu upphandlingsprocessen att beskrivas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En Upphandlingsprocess kan se olika ut beroende på vem som upphandlar och vad som ska upphandlas men kan i huvudsak delas in i tre steg:

  • Den förberedande delen där frågan om en upphandling över huvud taget ska göras behandlas, vad som i så fall ska upphandlas, vilka krav som ska ställas och vilka uppföljningsmetoder som ska säkerställa leveransen beslutas.
  • Upphandlingsdelen där upphandlingsdokumenten skickas ut, anbuden kommer in och beslut om vem som ska få genomföra leveransen fattas.
  • Leveransdelen där avtalsteckning sker, leveransen genomförs av leverantören och följs upp och utvärderas av den upphandlande myndigheten.

Eftersom många beslut måste tas tidigt i processen är det av stor vikt att den fackliga organisationen bjuds in direkt när processen drar i gång. Ansvariga politiker bör rådgöra med facket om huruvida en verksamhet eller tjänst överhuvudtaget ska upphandlas eller om den kan göras bättre i egen regi. Med hjälp av facket kan den upphandlande myndigheten också säkerställa framtagandet av ett upphandlingsdokument som ställer relevanta arbetsrättsliga krav samt andra krav som möjliggör en bra leverans av det som ska upphandlas.

Läs mer om de tre stegen här:

Den förberedande delen
Upphandlingsdelen
Leveransdelen

Har du frågor om innehållet? 

Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.