Facket direkt facketdirekt.nu

Film 2 - Det goda livet

Publicerades den

Längd: 5 min 15 sek

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

I skydd av samhällsvärnen möjliggörs ”det goda livet”. I filmen diskuterar Claes-Mikael Ståhl hur kan man tänka kring det goda livet. Och vad händer egentligen med människor som lever bakom samhällsvärn?