Facket direkt facketdirekt.nu

Innovation och arbetskvalité – vad krävs för att lyckas?

Publicerades den

Längd: 1 tim 30 min

Område: Arbetsmiljö

Kopiera länk för delning

Ett europeiskt forskarteam med bas i Lund har undersökt hur innovationskraften påverkas av lön, arbetsmiljö, inflytande, anställningsform och jämlikhet.

Det internationella forskningsprojektet Quality of jobs and innovation generated employment outcomes (QuInnE) har sedan 2015 bedrivit forskning i sju europeiska länder för att undersöka hur innovation, arbetskvalitet och anställningsform samspelar. Forskningsstudien har även tittat på samspelets inverkan på social integration och ojämlikhet på arbetsmarknaden. 

Resultatet av studien presenteras av Chris Mathieu, docent i organisations- och arbetssociologi, Lunds universitet

Seminariet är det första i en serie inom ramen för LOs projekt om Det goda arbetet.

Moderator: Carola Löfstrand, LO

Chris Mathieus presentationsbilder (ppt)