Facket direkt facketdirekt.nu

LOs 29e kongress

Publicerades den

Längd: 4 tim 45 min

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

En digital inledning på kongressen

LO-kongressens 29e upplaga genomfördes digitalt på grund av coronapandemin. Ett begränsat antal frågor behandlades, bland annat val av ny LO-ledning. Kongressen ajourneras och återupptas våren 2021. 

Dagordning:  

Läs mer

LO-ordföranden Susanna Gideonssons linjetal

Uttalande gällande Lee Cheuk-Yan, generalsekreterare för Hongkongs fria fackföreningsrörelse HKCTU

Årets fackliga hjältedåd

LOs Kulturpris

#trygghetförvanligtfolk

Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress - del 1