Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LOs representantskap våren 2024

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar delas även LOs stipendium för facklig feminism ut under mötet.

Dagordning

Mötets öppnande
Upprop
Antagande av dag-och arbetsordning
Val av två ordförande
Val av sekreterare
Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
Beslut om representantskapets offentlighet
Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2023
Revisionsberättelse 2023
Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
Fyllnadsval; nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
Motionsbehandling
Central medlemsavgift till distrikten
LOs stipendium för facklig feminism
Övriga frågor
Avslutning

30 min

Kopiera länk för delning