Facket direkt facketdirekt.nu

Sexuella trakasserier - Kapitel 6: Aktiva åtgärder

Publicerades den

Längd: 3 min 25 sek

Område: Sexuella trakasserier

Kopiera länk för delning

Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i processen för aktiva åtgärder. Hur sker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inom ditt ansvarsområde vad gäller aktiva åtgärder?

Klicka här för att komma till sidan med de andra filmerna i utbildningsserien om sexuella trakasserier

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU