Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Vad är arbetets mening?

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Författaren och utredaren David Eklind Kloo och LO-utredaren Carola Löfstrand samtalar om arbetets mening, vad vi gör på jobbet, vad jobbet gör med oss, vår framtidstro samt välbefinnande och hälsa. Utgångspunkten för samtalet är boken Arbetets mening som är skriven av David Eklind Kloo. 

I programmet Det goda arbetet i en ny tid försöker LO lyfta fram sambanden mellan de olika fackliga huvudspåren rätten till kompetensutveckling, trygga anställningsformer samt organiseringsrätten, arbetstagarinflytandet och en god arbetsmiljö.

Hur dessa olika delar hänger samman och påverkar varandra har stor betydelse för upplevelsen av arbetets meningsfullhet.

Det goda arbetet har också en hög grad av meningsfullhet uppbyggt av de nämnda huvudspåren. Ett arbete som präglas av låg meningsfullhet blir motsatsen till det goda arbetet och de människor som befinner sig i sådana mer utarmande arbeten fråntas möjligheterna att få utvecklas, kunna påverka sin egen situation, känna gemenskap och andra positiva värden ett arbete kan föra med sig.

  • Vad gör en bristande arbetsplatsdemokrati med tilliten och synen på samhällets övriga institutioner?
  • Vilka likheter och skillnader finns i upplevelsen om arbetets mening mellan arbetare och tjänstemän?

En dryg tredjedel av de som arbetar i Sverige tycker inte att arbetet, bortsett från lönen, bidrar till att göra deras liv bättre. Det är en tydlig indikator på att dagens arbetsliv behöver ta konkreta steg i riktning mot ett mer demokratiskt arbetsliv för att uppnå meningsfulla goda arbeten, något som behövs för att människor ska orka arbeta ett helt arbetsliv.

Använd samtalet som ett studiematerial

Det här samtalet kan med fördel användas för att mana till dialog vid folkbildningskurser och studiecirklar om Det goda arbetet i en ny tid, Arbetets mening, Vi som arbetar med våra kroppar, kurser som handlar om klass och kön och fackliga utbildningar.

Köp boken eller boka David för en föreläsning här.

38 min

Kopiera länk för delning