Fråga facket Fråga facket

Samhällsuppdraget som ljudbok

Kanske föredrar du att lyssna istället för att läsa? Ett särskilt tema från boken har kanske fångat ditt intresse? Samhällsuppdraget finns tillgängligt där ljudböcker finns, men här kan du lyssna på Samhällsuppdraget kapitel för kapitel.

Ljudboken är inläst av Otto Milde och utgiven av Leopard förlag.

Kopiera länk för delning

00:00
00:00

Title

Längd: 19:08 min
Samhällsuppdraget är fortsättningen på det fackliga löftet. I det här kapitlet introduceras grunderna och strukturerna för samhällsuppdraget.
Förändringens krafter kommer ofta från kapitalismens dynamik. I kapitlet beskrivs även de utmaningar som nyliberalism och högerpopulism utgör i samhällsuppdraget.
Splittring är lätt. Sammanhållning är svårt. Hur ska man göra för att hålla ihop? I kapitlet beskrivs samarbetets många utmaningar.
Flera av de viktigaste skydden mot kapitalismens krafter förutsätter nationalstaten. I kapitlet diskuteras den svenska modellen och mycket annat.
När vi gör saker tillsammans uppstår samhörighet. Ett jobb lägger grunden till den kanske viktigaste delaktigheten. Kapitlet diskuterar arbetet betydelse m.m.
Alla sammanslutningar behöver gemensamma regler. I en rättsstat gäller det att minimera godtycket och säkerställa politisk jämlikhet. I kapitlet diskuteras rättsstaten m.m.
Att olika grupperingar kan konkurrera i politiska val är en grundförutsättning för en demokrati. Frihet att yttra sig och bilda (fack)föreningar är avgörande. Även mediernas betydelse diskuteras.
Demokratin är en radikal idé. Varje person har lika värde. I kapitlet fördjupas diskussionen om demokratins praktiserande och hur man gör för att vara en god demokrat.
Grundfrågorna för internationell samverkan skiljer sig inte mycket från problemen som kan uppstå i ett radhusområde. I kapitlet diskuteras hur Sverige och facket kan arbeta med grannarna.
Samhällsvärnen gör det möjligt för oss att bygga det goda samhället. I kapitlet diskuteras hur man kan tänka kring det goda livet, men även vilka utmaningar som välfärd kan medföra.
Kampen om vad som utgör samhällets ”vi” avslutas aldrig. Hur kan du ge politisk röst år dig själv? I kapitlet presenteras grundläggande insikter som kan hjälpa dig i samhällsuppdraget.