Fråga facket Fråga facket

Arbetstider 2015

Rapport Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Klass och kön

Bland arbetare är 33 procent deltidsanställda. Bland kvinnliga arbetare är dock drygt varannan, 53 procent, deltidsanställda jämfört med 17 procent av de manliga arbetarna. Bland tjänstemän är 21 procent deltidsanställda, 30 procent av kvinnorna och 11 procent av männen.

Ålder

Deltid är vanligast i åldersgruppen 16-24 år då 54 procent av arbetarna och 50 procent av tjänstemännen i åldern 16-24 år är deltidsanställda. I övriga åldrar är andelen deltidsanställda runt 30 procent för arbetare och runt 20 procent för tjänstemän.

Bransch

Den sektor som deltid är vanligast är detaljhandel. Bland arbetarna är 69 procent deltidsanställda i detaljhandeln. Närmast därefter kommer sektorerna vård och omsorg och sociala tjänster (hemtjänst mm), båda med 58 procent. Även inom hotell och restaurang är andelen deltidsanställda arbetare över 50 procent. Minst andel deltidsanställda arbetare är det inom tillverknings- och byggnadsindustri, 8 respektive 4 procent.

Rapporten Arbetstider 2015 (pdf)