Fråga facket Fråga facket

En arbetslinje för fler jobb och högre löner

Rapport I kongressprojektet Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken presenterar LO förslag om hur vi kan öka sysselsättningen genom tryggare jobb och ökad jämlikhet. Som avslutande del i en rapportserie presenteras här slutrapporten i projektet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hög produktivitet, höga löner och hög sysselsättningsgrad

För LO är målet med arbetsmarknadspolitiken ett högt och jämlikt fördelat välstånd. Förutsättningen för detta är en hög sysselsättningsgrad och höga löner. Jobb som skapas ska ha bra villkor och bidra till att samhället som helhet blir rikare.

LO presenterar i slutrapporten en rad förslag som tillsammans leder till fler jobb, ökad produktivitet, högre löner och fler i sysselsättning. Här ett urval av dessa förslag:

  • Utbildningsinsatser är nyckeln för att lösa matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildningar måste finnas inom fler inriktningar, användas jämställt och erbjudas tidigare under arbetslösheten.
  • En god utbildning stärker omställningsförmågan. Det behövs fler platser inom yrkesutbildningarna och fler yrkeslärare behöver få kompetensutveckling.
  • En generös arbetslöshetsförsäkring ger individen trygghet och skapar tryck på produktivitetsutveckling och teknologiska framsteg via större lönekrav. Höj och indexera ersättningstaket så att 70 procent av löntagarna kan få 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet.
  • Det måste bli lättare att utbilda sig och ta jobb på andra orter. Stärk den geografiska omställningen genom förbättrade pendlings- och kommunikationsmöjligheter. Bygg fler och billigare bostäder där jobben växer fram, och inför ett nytt flyttbidrag till arbetslösa.
  • Kraftfulla straff som känns och avskräcker arbetsgivare från att utnyttja arbetstagare. Det ska aldrig löna sig att utnyttja arbetstagare. Straffen ska vara så hårda att dessa brott prioriteras av polis och åklagare. Fler oseriösa arbetsgivare ska dömas för de brott som de utsätter anställda för.

Kongressprojektet Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken

Projektet är ett led i att lyfta två av de områden som LO-kongressen 2020 beslutade skulle sättas i fokus: trygga jobb och ökad jämlikhet. Totalt har sju rapporter publicerats inom projektets ram.

Med i utredningsarbetet har varit LO-utredarna Adnan Habibija, Linnea Magro, Mia Nikali och Frida Olsson samt LO-ekonomerna Thomas Carlén och Niklas Blomqvist. Följ oss på LO-bloggen.

Rapporten En arbetslinje för fler jobb och högre löner (pdf) 

Rapporten Yrkesutbildning löser matchningsproblemen (pdf)

Rapporten Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande (pdf)

Rapporten Arbetslivskriminalitet - kampen för ordning och reda (pdf) 

Rapporten Hur fungerar a-kassan – för den enskilde och hur lite får du? (pdf)

Rapporten Vilken roll spelar arbetslöshetsförsäkringen i samhällsekonomin? (pdf)

Rapporten Etablering eller segmentering? En analys av systemet med subventionerade anställningar (pdf)