Fråga facket Fråga facket

Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda

Rapport LO har gjort en ny studie av den fackliga organisationsgraden utifrån ett integrations-perspektiv. Denna visar något uppseendeväckande att rankinglistan efter facklig organisationsgrad toppas av utlandsfödda kvinnliga arbetare (drygt 84 procent), följda av svenskfödda kvinnliga arbetare och svenskfödda kvinnliga tjänstemän (knappt 83 procent). En liten bit längre ner, med en facklig organisationsgrad på 77-79 procent, återfinner vi utlandsfödda kvinnliga tjänstemän, svenskfödda manliga arbetare och utlandsfödda manliga arbetare. Lägst facklig organisationsgrad har svenskfödda manliga tjänstemän (74 procent) och utlandsfödda manliga tjänstemän (72 procent).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning