Fråga facket Fråga facket

Framtidens yrkesvux – för vem och hur?

Rapport Denna minirapport utgör en ingång till LOs seminarium, Framtidens yrkesvux – för vem och hur, i Almedalen 2016. Temat är ett led i det mångåriga fokus LO haft på utvecklingen av svensk yrkesutbildning. Det ansluter till regeringens, LOs och Svenskt Näringslivs initiativ om 2016 som Yrkesutbildningens år, och den långsiktiga satsning på yrkesutbildning som regeringen har aviserat i sitt kunskapslyft. Innehållet är till vissa delar LOs officiella ställningstaganden formulerat i remissvar och rapporter vilka redovisas i slutet av dokumentet. I den löpande texten finns slutsatser och kommentarer som ska ses som inlägg i debatten om nödvändigheten av fler och bättre möjligheter till yrkesutbildning för vuxna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sviktande intresse för yrkesutbildning

Ungdomars intresse för gymnasieskolans yrkesprogram visar inga tecken på återhämtning. För att motverka denna negativa utveckling har en rad politiska initiativ tagits i form av Yrkesprograms- och den pågående Gymnasieutredningen. LO ser fram mot de förslag som kan komma ut av det utredningsarbetet. Därtill pågår just nu Yrkesutbildningens år i samverkan med World Skills Sweden, där Yrkes SM i Malmö har avslutats och där Euroskills i Göteborg blir något av en final i december.

Yrkesvux

Det finns därmed en rad initiativ som syftar till att öka attraktionskraften, förbättra kvalitén och relevansen i gymnasieskolans yrkesutbildningar. Men rekryteringsbehoven finns här och nu. Förutom ökade satsningar på arbetsmarknadsutbildning behöver fokus också riktas mot yrkesutbildningen för vuxna, yrkesvux.

Se seminariet i Almedalen i LO Play.

Rapporten Framtidens yrkesvux – för vem och hur? (pdf)