Fråga facket Fråga facket

Hur hög är arbetslösheten?

Rapport De senaste månaderna har det förts en högljudd diskussion om hur många som är arbetslösa i Sverige. För oss på LO som dagligen arbetar med arbetslöshetsstatistik har diskussionen i många fall närmat sig det absurda. Vad är arbetslöshet? Arbetslöshet i ekonomisk mening uppstår när utbudet är större än efterfrågan på arbetskraft. I nationalencyklopedin tolkas begreppet som att ”arbetslöshet råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete. I de svenska arbetskraftsundersökningarna klassas en person som arbetslös när den inte är sysselsatt och aktivt söker arbete.”


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning