Fråga facket Fråga facket

Internationalisering och teknik - effekter för arbete och löner

Rapport Denna rapport behandlar teknikens och internationaliseringens påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens struktur förändras ständigt, vilket innebär att det hela tiden skapas och försvinner jobb. Att arbetsmarknaden omvandlas är inget nytt men frågan många ställer sig om den omvandlingen som sker idag är annorlunda jämfört med tidigare. Många har menat att strukturomvandlingstakten ökat eller att det är en ny form av strukturomvandling, där det försvinner men inte skapas några nya jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning