Fråga facket Fråga facket

Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet (KUL-projektet) - Huvudrapport med sammanfattning

Rapport Demokratikongressen 2000 beslutade att tillsätta ett förbundsgemensamt projekt om utbildning och lärande, sedan frågan lyfts i ett 20-tal motioner. Projektet syftade till att via den fackliga organisationen öka förutsättningarna för att medlemmarna ska ges möjlighet till ett livslångt lärande för utveckling både inom och utanför arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning