Fråga facket Fråga facket

Krav för tillit. 2005

Rapport Det senaste året har den svenska samhällsdebatten i stor utsträckning handlat om indivi­dens ansvar för sin frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller arbetslös­het. Något förenklat kan den stora skiljelinjen i debatten sägas gå mellan de som anser respektive inte anser att arbetslösheten kan sänkas främst genom att de arbetslösa söker fler jobb och att de flesta frånvarande på grund av ohälsa är frivilligt frånvarande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning