Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En jobbgaranti för ungdomar

Remissyttrande LO avvisar en utformning av tidsbegränsade arbetsmarknadspolitiska garantier som främst baserar sig på anvisningseffekter genom att de skarpt avskräcker arbetslösa och inte garanterat innehåller alla tänkbara aktiva insatser av hög kvalitet, t ex arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning