Fråga facket Fråga facket

Regionala skillnader i ungdomsgruppen på och utanför arbetsmarknaden

Rapport Det finns stora regionala skillnader beträffande ungdomars situation på arbetsmarknaden. Beträffande arbetslösheten för de mellan 18-24 år så är den högst i Gävleborgs, Norrbottens, Västernorrlands, Gotlands och Örebros län. Lägst är ungdomsarbetslösheten för samma åldersgrupp i Stockholms, Uppsalas, Kronobergs, Jönköpings och Skånes län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning