Fråga facket Fråga facket

Trygghet och effektivitet, en bättre arbetslöshetsförsäkring

Rapport En av de tjänster som är mest efterfrågade i vårt samhälle är försäkringar mot oönskat bortfall av inkomst. Människor vill ha en jämn inkomstström över livet och därför har de dels buffertsparande, dels försäkringar mot inkomstbortfall. En försäkring vid arbetslöshet är inte något föråldrat eller bara till för låginkomsttagare. Tvärtom ju högre standard de arbetande har desto mer efterfrågar de trygghetsprodukter. Ett exempel är att de verkställande direktörerna ofta har två årslöner i uppsägningslön därför att deras arbete innebär att de har hög risk för att bli arbetslösa. För dem som använder denna uppsägningslön efter 4 till 10 års anställning motsvarar detta en extra lönekostnad på mellan 20 och 50 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning