Fråga facket Fråga facket

Två år efter SAAB-kraschen

Rapport När Saab gick i konkurs för två år sedan blev 3 000 personer arbetslösa över en natt. Av dem var runt 1 400 arbetare som omfattades av det så kallade TSL-stödet. I rapporten framgår hur de som miste jobbet upplevde det stöd de fick från samhället, fack och arbetsgivare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samhällets stöd brister

De många intervjuer som rapporten bygger på tecknar en bild av ett stöd som uppskattas, men också kritiseras. De ger en bild av en svår gränsdragning mellan det avtalade stödet och den statliga arbetsmarknadspolitiken. Vikten av samverkan blir tydligt betonad, liksom bristen av densamma. 

Flera av dem som intervjuas i studien återkommer till att det finns en okunskap om vilket stöd arbetslösa har rätt till. De som mister jobbet tror att de ska få hjälp av samhället. Det gäller dock inte längre. Regeringen har förändrat Arbetsförmedlingen så att de endast kan ge ett begränsat stöd.

Arbetslösa har rätt att få stöd

- Regeringens inriktning med arbetsmarknadspolitiken är inte att stötta personer som har en lite starkare position på arbetsmarknaden. De får klara sig själva, vilket är helt uppåt väggarna. Det är både cyniskt och ett resursslöseri. Ju tidigare insatserna kommer desto mer tjänar samhället och den arbetslöse på det. Som arbetslös ska man kunna begära att få ett stöd från samhället. Det är bland annat därför vi betalar skatt, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Omställningsstödet leder till nytt jobb

- Att följa hur omställningsstödet fungerar är ett sätt för LO att vårda avtalet. En stor andel av de arbetstagare som tar del av omställningsstödet finner ny sysselsättning och målet att undvika arbetslöshet uppfylls i stor utsträckning. Samtidigt finns behov av att öka kunskapen om vilken roll det avtalade stödet spelar, hur det uppfattas av dem som tar del av det och hur det fungerar i relation till den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det är många viktiga lärdomar som synliggörs i rapporten. Nu får vi fundera på hur vi går vidare med dessa, säger Torbjörn Johansson.

Rapporten (pdf)

Fakta TSL

  • Omkring 900 000 arbetare anställda inom 100 000 företag i privat sektor omfattas av det omställningsstöd som LO och Svenskt Näringsliv slutit avtal om. Avtalet kom till 2004. Stödet administreras genom kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL och finansieras genom en avgift på lönesumman.
  • Målsättningen med avtalet är att genom tidigt stöd till annat arbete, undvika inträde i arbetslöshet. TSLs målsättning är att minst 70 procent av dem som får stöd ska ha fått nytt arbete, tillgång till utbildning eller startat eget företag inom ett år från sista anställningsdagen.
  • För varje deltagare i omställningsstödet avsätts i dagsläget 20 000 kronor per person till de leverantörer av omställningsstöd som används inom TSL.
  • Under det knappa årtionde som omställningsstödet genom TSL funnits har omkring 200 000 privatanställda arbetare fått stöd i omställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist.