Fråga facket Fråga facket

Vart är vi på väg?

Rapport Antalet arbetslösa i program var under 2014 kvar på höga nivåer. Garantiprogrammen ”Jobb och utvecklingsgarantin” och ”Jobbgarantin för unga" utgör de största insatserna. Rapporten visar att polariseringen på arbetsmarknaden ökar. Förgymnasialt utbildade drabbas hårdast och har störst risk att hamna i långtidsarbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tunt innehåll

Rapporten visar att den tidigare så viktiga arbetsmarknadsutbildningen fortsatte att prioriteras ned under 2014. Endast 14 procent av programdeltagarna fick tillgång till förberedande eller yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Tillträdet till utbildningsinsatserna har senarelagts och ökningen sker i huvudsak inom den förberedande utbildningen.

LO föreslår:

Att den aktiva arbetsmarknadspolitikens innehåll måste stärkas i sin rustande karaktär:

  • Ett stärkt utbildningsinnehåll. En särskild kommission bör tillsättas med uppdraget att skyndsamt kartlägga behov och möjligheter att utöka utbildningsinnehållet i den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
  • Vässade verktyg för en mer inkluderande arbetsmarknad. Lönenivåerna inom de subventionerade anställningarna bör samordnas till en nivå över arbetsmarknadens medellön.
  • Stärkta garantiprogram för långvarigt arbetslösa. Dagens program bör rivas upp, tidsgränserna tas bort och Fas 3 avskaffas helt.

Att arbetsförmedlingen stärks så att myndigheten blir det naturliga navet i matchning och omställning. För det krävs rätt förutsättningar. Vi pekar ut fyra frågor:

  • Tydligare gränssnitt gentemot andra aktörer för att säkra jämlika förutsättningar.
  • Regional anpassning av nationellt sammanhållen politik.
  • Parternas inflytande över politikens utformning och utförande.
  • Användandet av kompletterande aktörer.

Rapporten Vart är vi på väg? (pdf)