Fråga facket Fråga facket

Vilka är de "heltidsstuderande arbetslösa" och varför har de blivit fler?

Rapport Antalet arbetslösa har i Sverige alltsedan år 2009 varit omkring 400 000 personer, enligt SCB/Arbetskraftsundersökning. Av dessa var, helåret 2012, cirka 125 000 så kallat heltidsstuderande arbetslösa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den höga arbetslösheten bagatelliseras

Under de senaste åren har gruppen heltidsstuderande arbetslösa vuxit relativt kraftigt både i antal och som andel av de arbetslösa. I den offentliga debatten har gruppen heltidsstuderande arbetslösa ofta lyfts fram i syfte att bagatellisera den höga arbetslösheten i Sverige.

Det hävdas att heltidsstuderande arbetslösa kan exkluderas då de består av studenter som studerar inom reguljär utbildning.

Syftet med denna korta rapport är att utifrån ett specialbeställt statistiskt material från SCB tydliggöra vilka former av utbildning som de heltidsstuderande arbetslösa deltar i.

Vilka är de "heltidsstuderande arbetslösa"? (pdf)