Fråga facket Fråga facket

Vingarnas trygghet i en modern och hållbar arbetslinje

Rapport Sverige behöver en ny, modern och hållbar arbetslinje som är anpassad till dagens arbetsmarknad. Vår arbetslinje är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet. Den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En modern och hållbar arbetslinje

Vår arbetsmilje är både förebyggande och stödjande. Den avvisar att arbetslösa ska förmås acceptera lägre löner och otrygga anställningar med sämre arbetsvillkor och små utvecklingsmöjligheter för att få jobb. Trygghet står inte i konflikt med förnyelse eller vilja att arbeta och utvecklas. Vi vill se fem försvarslinjer mot arbetslösheten.

Rapporten i korthet

  • Det goda och hållbara arbetet ger löntagarna förutsättningar att möta arbetslivets krav och förändringar. Det lägger grunden för arbetsorganisationernas utvecklingsförmåga och löntagarnas möjligheter att byta jobb eller arbetsuppgifter.
  • Gymnasieskolans kvalitet och resultat avgör hur hög sysselsättningen kan bli utan stora inkomstskillnader. Vår arbetslinje börjar redan innan arbetslivet. Vi anser därför att gymnasieskolan bör vara obligatorisk för att tydliggöra att staten och kommunerna har ansvar för likvärdigheten och allas rätt till nödvändig och grundläggande utbildning.
  • Goda möjligheter till arbetsmarknadsutbildning ger arbetslösa förutsättningar att möta kraven på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Arbetslösa behöver de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar och arbetslivets krav måste stå i centrum när den aktiva arbetsmarknadspolitiken utformas.
  • Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet stärker den moderna och hållbara arbetslinjen. En generös arbetslöshetsförsäkring, med väl utformade regler för krav och kontroll, bidrar till minskade klyftor samtidigt som arbetslösas utbildningar och arbetslivserfarenheter tas tillvara. Det gör att matchningen på arbetsmarknaden förbättras.
  • Fler och bättre insatser för arbetslösa som har en särskilt svår arbetslöshetssituation. Sedan 2008 har antalet arbetslösa som varit utan arbete länge och som har nedsatt arbetsförmåga fördubblats. Konkurrensen med andra arbetssökande hårdnar. Därför behövs fler subventionerade anställningar av bättre kvalitet: betydligt högre löner måste omfattas av subventioner, och anställningarna bestå av verkliga arbetsuppgifter med faktiska utvecklingsmöjligheter.