Fråga facket Fråga facket

Yttrande över delbetänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Remissyttrande LO vill inledningsvis peka på det stora problem som det innebär att en stor grupp människor idag inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringens inkomstrelaterade del även om alla som uppfyllt arbetsvillkoret får del av grundförsäkringen. Enligt utredaren bedöms ca 524 000 personer bli avgiftsskyldiga varav drygt 30 procent företagare. Till detta kommer alla de som är avgiftsskyldiga men som lämnat a-kassorna sedan den borgerliga regeringen förändrade reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Orsaken till denna ökning av oförsäkrade, menar LO, är främst den kraftiga avgiftshöjning som regeringen införde 2007 i kombination med avsevärt försämrade villkor i försäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning