Fråga facket Fråga facket

Den nya tidens AK-arbeten? En granskning av FAS 3

Rapport Den 9 juni 2011 beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att stoppa vidare anvisningar till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Beslutet har inte verkställts då regeringen i stället valde att vidta vissa förändringar och förstärka insatserna i programmet. Månaderna före hade fas 3 blivit föremål för en allt hårdare kritik hos allmänheten och i medierna. Det rapporterades om uppgivna arbetslösa som gav ett ansikte åt ett bristfälligt och misslyckat arbetsmarknadspolitiskt program. Föreliggande analys visar att kritiken mot fas 3 är befogad. Programmet erbjuder inte möjlighet för arbetslösa att förvärva kunskaper och färdigheter som är efterfrågade av arbetsgivare. Långtidsarbetslösa som deltar i fas 3 får i stället för kompetenshöjande insatser utföra konstgjorda arbetsuppgifter, vilket kan försvåra övergången till ett vanligt arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning