Fråga facket Fråga facket

Etnisk diskriminering i arbetslivet

Rapport Kunskap, engagemang och ett ständigt pågående fackligt arbete i vardagen behövs för att kunna skapa ett arbetsliv fritt från diskriminering. Det handlar om rätten till arbete, det handlar om jämlika och jämställda löner, anställnings- och arbetsvillkor. Det handlar om att lagar och avtal ska gälla lika för alla och att inte arbetare ska ställas mot arbetare. Diskriminering i arbetslivet är inte enbart en orättvisa som drabbar den enskilda människan som far illa. Diskriminering leder till ojämlikhet och till att vissa grupper får fördelar och vinster, medan andra grupper missgynnas och förlorar. Kampen mot diskriminering är en kärnfacklig fråga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning