Fråga facket Fråga facket

Fristående skolor

Rapport I denna skrift utvecklar LO sin åsikt om så kallade fristående skolor inom ramen för den offentligt finansierade skolan. Skriften är ett led i att utveckla en policy för den svenska skolan och är således inte heltäckande. Den är ett inlägg i den aktuella debatten mot bakgrund av den stora ökningen av antalet fristående skolor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning